Бинжин

Сыноо отчету

 • жүктөө
  Отко чыдамдуу кездеме 0,6 мм текшерүү отчету
 • жүктөө
  Өрт жапкыч үчүн декоративдик кездеме
 • жүктөө
  SGS боз кездеме
 • жүктөө
  TSW (20110333)
 • жүктөө
  Fuda силикон лентасы
 • жүктөө
  Радиацияга чыдамдуу кездеме
 • жүктөө
  Отко чыдамдуу кездеме 0,3 мм
 • жүктөө
  Отко чыдамдуу кездеме 0,5 мм
 • жүктөө
  Отко чыдамдуу кездеме 0,8 мм
 • жүктөө
  Отко чыдамдуу кездеме 1,0мм
 • жүктөө
  Түтүн кармап турган вертикалдуу дубал 0,5 мм үчүн жогорку температурадагы өрткө каршы кездеме
 • жүктөө
  Түтүн кармап турган вертикалдуу дубал 0,6 мм үчүн жогорку температурадагы өрткө каршы кездеме
 • жүктөө
  Түтүн кармап турган вертикалдуу дубал 0,8 мм үчүн жогорку температурадагы өрткө каршы кездеме